Header Ads

Thủ thuật tự động bày tỏ cảm xúc bài đăng trên newsfeed Facebook


Xin chào các bạn, trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ cho bạn cách để tự động thả cảm xúc trên newsfeed Facebook  .Công cụ này được phát triển bởi  Thư Trần - Group J2TEAM

TIẾN HÀNH :

Đầu tiên các bạn mở trang facebook  của mình lên rồi nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + J .
Như Hình . Sau đó copy toàn bộ đoạn code bên dưới vào phần Console rồi enter
CODE:


(function () {
const post_amount = 20; // 20 posts will be reacted.
const list_reacts = ['LIKE', 'SAD', 'HAHA', 'ANGRY', 'LOVE', 'WOW'];
var fb_dtsg = document.getElementsByName('fb_dtsg')[0].value;
var http = new XMLHttpRequest;
var data = new FormData();
data.append('fb_dtsg', fb_dtsg);
data.append('app_id', '165907476854626');
data.append('redirect_uri', 'fbconnect://success');
data.append('display', 'popup');
data.append('access_token', '');
data.append('sdk', '');
data.append('from_post', '1');
data.append('private', '');
data.append('tos', '');
data.append('login', '');
data.append('read', '');
data.append('write', '');
data.append('extended', '');
data.append('social_confirm', '');
data.append('confirm', '');
data.append('seen_scopes', '');
data.append('auth_type', '');
data.append('auth_token', '');
data.append('default_audience', '');
data.append('ref', 'Default');
data.append('return_format', 'access_token');
data.append('domain', '');
data.append('sso_device', 'ios');
data.append('__CONFIRM__', '1');
http.open('POST', 'https://www.facebook.com/v1.0/dialog/oauth/confirm');
http.send(data);
http.onreadystatechange = function(){
if(http.readyState == 4 && http.status == 200){
var http2 = new XMLHttpRequest;
http2.open('GET', 'https://b-api.facebook.com/restserver.php?method=auth.getSessionForApp&format=json&access_token='+http.responseText.match(/access_token=(.*?)&/)[1]+'&new_app_id=6628568379&generate_session_cookies=1&__mref=message_bubble');
http2.send();
http2.onreadystatechange = function(){
if(http2.readyState == 4 && http2.status == 200){
var http3 = new XMLHttpRequest;
var token = JSON.parse(http2.responseText).access_token;
http3.open('GET', 'https://graph.facebook.com/me/home?limit=' + post_amount + '&access_token=' + token);
http3.send();
http3.onreadystatechange = function(){
if (http3.readyState == 4 && http3.status == 200) {
var newsfeed_posts = JSON.parse(http3.responseText);
var newsfeed = newsfeed_posts.data;
newsfeed.forEach((post_data) => {
var http4 = new XMLHttpRequest;
let post = post_data;
let react_type = list_reacts[Math.floor(Math.random()*list_reacts.length)];
http4.open('GET', 'https://graph.facebook.com/' + post.id + '/reactions?method=POST&type='+react_type+'&access_token='+token);
http4.send();
http4.onreadystatechange = function(){
if (http4.readyState == 4) {
// loaded
if (http4.status == 200) {
console.log('Reacted ' + react_type + ' on post ' + post.id);
} else {
console.log('>>> Failed to react post ' + post.id);
}
}
}
});
}
}
}
}
}
}
})();
Lưu Ý: có thể thay list_reacts (danh sách các Reactions được sử dụng) và post_amount (số bài đăng mỗi đợt).

Như vậy là đã xong tool sẽ tự động thả cảm xúc trên newfeed . Chúc các bạn thành công Như vậy là đã xong tool sẽ tự động thả cảm xúc trên newfeed . Chúc các bạn thành công

2 comments:

  1. trong đoạn code trên có cần thay gì k e?

    ReplyDelete
    Replies
    1. A có thể thay list_reacts (danh sách các Reactions được sử dụng) và post_amount (số bài đăng mỗi đợt).

      Delete

Powered by Blogger.